Tập tin:Microrna-authors.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×303 điểm ảnh, kích thước tập tin: 44 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Từ phải qua trái: Amanda Young, Monte Winslow, Laura Lintault, Andrea Ventura. Hình ảnh: Donna Coveney, nguồn hình web.mit.edu,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:20, 7/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:20, 7/8/2008404×303 (44 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Từ phải qua trái: Amanda Young, Monte Winslow, Laura Lintault, Andrea Ventura. Hình ảnh: Donna Coveney, nguồn hình web.mit.edu, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: