Tập tin:Microrna-lungs-of-a-mouse.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×255 điểm ảnh, kích thước tập tin: 63 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Trái: phổi chuột phát triển bình thường. Phải: phổi teo đi khi cô lập hoạt động của nhóm microRNA khỏi bộ gene. Hình ảnh: Andrea Ventura, nguồn hình web.mit.edu,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:21, 7/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:21, 7/8/2008404×255 (63 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Trái: phổi chuột phát triển bình thường. Phải: phổi teo đi khi cô lập hoạt động của nhóm microRNA khỏi bộ gene. Hình ảnh: Andrea Ventura, nguồn hình web.mit.edu, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: