Tập tin:Mirror-self-recognition-in-Magpie-birds.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(445×464 điểm ảnh, kích thước tập tin: 89 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Nghiên cứu cho thấy chim Chích chòe có khả năng nhận ra hình ảnh của chúng trong gương qua những dấu hiệu mỏ và chân. Credit: Prior et al. Nguồn http://www.sciencenews.org, .

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:32, 19/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:32, 19/8/2008445×464 (89 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Nghiên cứu cho thấy chim Chích chòe có khả năng nhận ra hình ảnh của chúng trong gương qua những dấu hiệu mỏ và chân. Credit: Prior et al. Nguồn http://www.sciencenews.org, {{Sử dụng hợp lý}}.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: