Tập tin:Mo-dau-khoa-tap-huan-xay-dung-noi-quy-lop-hoc.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.334×682 điểm ảnh, kích thước tập tin: 97 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:46, 4/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:46, 4/5/20161.334×682 (97 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.