Tập tin:NSCs.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×565 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Ảnh hường của ZnO nano đến các tế bào gốc thần kinh từ não chuột nhắt trong môi trường nuôi cấy. Nguồn: Nature News

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:36, 28/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:36, 28/5/2009300×565 (31 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Ảnh hường của ZnO nano đến các tế bào gốc thần kinh từ não chuột nhắt trong môi trường nuôi cấy. Nguồn: Nature News
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này:

Tập tin này được dùng làm hình đại diện cho trang: