Tập tin:Nanotube formation.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(180×425 điểm ảnh, kích thước tập tin: 66 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Quá trình hình thành ống nano oxít sắt với sự hiện diện của albumin lòng trắng trứng.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:40, 29/10/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:40, 29/10/2008180×425 (66 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Quá trình hình thành ống nano oxít sắt với sự hiện diện của albumin lòng trắng trứng.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: