Tập tin:Nanowire.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×330 điểm ảnh, kích thước tập tin: 27 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Dây dẫn kích thước nano có thể điều khiển dòng ion giữa hai lớp lipid kép của màng tế bào. Nguồn Nature.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:56, 13/8/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:56, 13/8/2009300×330 (27 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Dây dẫn kích thước nano có thể điều khiển dòng ion giữa hai lớp lipid kép của màng tế bào. Nguồn Nature.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.