Tập tin:Nd4 gene Trionychidae original.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nd4_gene_Trionychidae_original.zip(kích thước tập tin: 43 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Các trình tự gen nd4 của họ Trionychidae (chưa sửa tên trình tự)

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:55, 2/4/2011 (43 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Các trình tự gen nd4 của họ Trionychidae (chưa sửa tên trình tự)
19:43, 1/4/2011 (64 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Các trình tự gen nd4 của họ Trionychidae (chưa sửa tên trình tự)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.