Tập tin:Nghiem-cua-ham-so-lien-tuc-tren-1-doan.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghiem-cua-ham-so-lien-tuc-tren-1-doan.jpg(255×184 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mô tả 

Hình tự vẽ bằng Paint

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:03, 12/12/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:03, 12/12/2010255×184 (6 kB)Wild Lion (Thảo luận | đóng góp)Hình tự vẽ, trong bài tập gửi cho Snow Girl!
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: