Tập tin:Nguyenvanthanh transistor fet ktdt.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguyenvanthanh_transistor_fet_ktdt.rar(kích thước tập tin: 1,25 MB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tìm hiểu TRANSISTOR TRƯỜNG FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) Nguyễn Văn Thành mssv:20100641 Nhiệt Lạnh2 k55 dhbk

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:02, 21/3/2012 (1,25 MB)Nv thanh bk (Thảo luận | đóng góp)Tìm hiểu TRANSISTOR TRƯỜNG FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) Nguyễn Văn Thành mssv:20100641 Nhiệt Lạnh2 k55 dhbk
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.