Tập tin:Nhanuoc-phapquyen-VN LTH biasach.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×560 điểm ảnh, kích thước tập tin: 34 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: Mìa sách Nhà nước pháp quyền Việt Nam (tác giả: tiến sỹ triết học Lê Tuấn Huy, Nhà xuất bản tổng hợp tp HCM)

Nguồn hình: Lê Tuấn Huy

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:43, 20/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:43, 20/4/2009404×560 (34 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Mìa sách Nhà nước pháp quyền Việt Nam (tác giả: tiến sỹ triết học Lê Tuấn Huy, Nhà xuất bản tổng hợp tp HCM) Nguồn hình: Lê Tuấn Huy
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: