Tập tin:Nhiemtucau2.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(950×1.100 điểm ảnh, kích thước tập tin: 155 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Nhiễm tụ cầu ở gà (2)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:23, 13/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:23, 13/6/2006950×1.100 (155 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Nhiễm tụ cầu ở gà (2)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: