Tập tin:Nucleosome.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(450×393 điểm ảnh, kích thước tập tin: 29 kB, kiểu MIME: image/gif)

Nucleosome: Đơn vị cấu trúc của sợi nhiễm sắc bao gồm một đoạn DNA quấn quanh lõi gồm các histone proteins.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:32, 14/2/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:32, 14/2/2007450×393 (29 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Nucleosome: Đơn vị cấu trúc của sợi nhiễm sắc bao gồm một đoạn DNA quấn quanh lõi gồm các histone proteins.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.