Tập tin:Num.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(574×365 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình tự chụp dùng cho bài Hành trang khoa học. Làng Đậu 21:36, ngày 11 tháng 8 năm 2006 (CDT)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:36, 12/8/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:36, 12/8/2006574×365 (26 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Hình tự chụp dùng cho bài Hành trang khoa học. ~~~~
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: