Tập tin:Osteoporisis and Obersity of ERbetaKO mice.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Osteoporisis_and_Obersity_of_ERbetaKO_mice.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2,73 MB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài báo: Loãng xương và béo phì ở chuột bất hoạt gen mã hóa estrogen receptor beta
  • Tạp chí: Comparative Medicine ( Y học so sánh)
  • Năm: 2012

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:44, 17/3/20140×0 (2,73 MB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Bài báo: Loãng xương và béo phì ở chuột bất hoạt gen mã hóa estrogen receptor beta * Tạp chí: Comparative Medicine ( Y học so sánh) * Năm: 2012
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.