Tập tin:PCRFig1.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(546×907 điểm ảnh, kích thước tập tin: 58 kB, kiểu MIME: image/jpeg)
  1. The PCR plateau phase – towards an understanding of its limitations, Peter Kainz (2000) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 1494 (1-2), 23-27

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:27, 17/2/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:27, 17/2/2011546×907 (58 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)#[http://dx.doi.org/10.1016/S0167-4781(00)00200-1 The PCR plateau phase – towards an understanding of its limitations], Peter Kainz (2000) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 1494 (1-2), 23-27
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: