Tập tin:PHU LUC 1.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PHU_LUC_1.rar(kích thước tập tin: 12 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bảng phân công công việc chi tiết

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:38, 23/5/2010 (12 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Bảng phân công công việc chi tiết
20:38, 23/5/2010 (12 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Bảng phân công công việc chi tiết
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.