Tập tin:PHmesh.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PHmesh.jpg(150×143 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Bấy a xít. Nguồn Nature News

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:54, 7/9/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:54, 7/9/2009150×143 (8 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Bấy a xít. Nguồn Nature News
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: