Tập tin:PPDH 1.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PPDH_1.ppt(kích thước tập tin: 35 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả khai niệm PPDH - Copyright by Hữu Linh

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:12, 11/7/2008 (35 kB)Hữu Linh (Thảo luận | đóng góp)Mô tả khai niệm PPDH - Copyright by Hữu Linh
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: