Tập tin:PRRS-infizierte Makrophage.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(455×295 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Đại thực bào nhiễm virus PRRS: Các "chân giả" không còn nữa và mất khả năng bắt virus, vi khuẩn đê tiêu diệt.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:45, 22/4/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:45, 22/4/2007455×295 (25 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Đại thực bào nhiễm virus PRRS: Các "chân giả" không còn nữa và mất khả năng bắt virus, vi khuẩn đê tiêu diệt.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: