Tập tin:Parkinsons.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×218 điểm ảnh, kích thước tập tin: 67 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình ảnh phóng đại cho thấy khả năng hòa nhập trong não bộ của tế bào thần kinh nhân tạo được tạo ra nhờ tế bào gốc. Nguồn hình: Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:23, 3/9/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:23, 3/9/2008404×218 (67 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Hình ảnh phóng đại cho thấy khả năng hòa nhập trong não bộ của tế bào thần kinh nhân tạo được tạo ra nhờ tế bào gốc. Nguồn hình: Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.