Tập tin:Petersen graph 3-coloring.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(480×460 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/png)

Mô tả 

Tải từ Wikipedia Commons, tác giả:Booyabazooka.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:25, 12/12/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:25, 12/12/2010480×460 (26 kB)Wild Lion (Thảo luận | đóng góp)Tải từ Wikipedia Commons, tác giả:Booyabazooka.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: