Tập tin:Phat-Giao-Co-Duong-Loi-Rieng.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phat-Giao-Co-Duong-Loi-Rieng.rar(kích thước tập tin: 54 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

“Phật Giáo Có Đường Lối Riêng” là một cuốn sách rống lên tiếng nói sư tử của đạo Phật. Đã ai là người tu theo Phật Giáo sẽ tự hào khi mình là một Phật tử và còn tự hào hơn khi biết rằng con đường của Phật Giáo là một con đường giải thoát cụ thể, như đức Phật đã thường nói: “Đạo ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Sự giải thoát cụ thể rõ ràng, thiết thực, đơn giản không bị pha trộn bởi bất kỳ pháp môn nào của bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:38, 15/1/2011 (54 kB)Phimanh (Thảo luận | đóng góp)“Phật Giáo Có Đường Lối Riêng” là một cuốn sách rống lên tiếng nói sư tử của đạo Phật. Đã ai là người tu theo Phật Giáo sẽ tự hào khi mình là một Phật tử và còn tự hào hơn khi biết rằng
06:38, 15/1/2011 (54 kB)Phimanh (Thảo luận | đóng góp)“Phật Giáo Có Đường Lối Riêng” là một cuốn sách rống lên tiếng nói sư tử của đạo Phật. Đã ai là người tu theo Phật Giáo sẽ tự hào khi mình là một Phật tử và còn tự hào hơn khi biết rằng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: