Tập tin:PhanChauTrinh.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(377×600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 89 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mô tả 

Chân dung, nhà cách mạng Việt Nam. Chân dung này đã được phát hành trên hình bìa cuốn Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử, của Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Anh Minh xuất bản, Huế, 1959.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:49, 26/3/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:49, 26/3/2011377×600 (89 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)Chân dung, nhà cách mạng Việt Nam. Chân dung này đã được phát hành trên hình bìa cuốn Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử, của Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Anh Minh xuất bản, Huế, 1959.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: