Tập tin:Phan 2 Cau tao va Sinh ly co van, Phi Van Hoe.pptx

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phan_2_Cau_tao_va_Sinh_ly_co_van,_Phi_Van_Hoe.pptx(kích thước tập tin: 1.006 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
Tên đề tài Sinh lý cơ vân, Phí Văn Hòe
Tên môn học Công nghệ điện tử và kỹ thuật y sinh
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Viện Điện tử Viễn thông
Bộ môn Công nghệ điện tử và kỹ thuật y sinh
Tên sinh viên làm tiểu luận Phí Văn Hòe
Tên lớp Điện tử y sinh
Khóa học K52
Thời gian làm tiểu luận Kì 2, 2012

Nội dung tóm tắt

+ Cấu trúc các lớp cơ vân.

+ Cơ chế co cơ.

Giấy phép

Download

Các Tiểu luận mới

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:33, 4/4/2012 (1.006 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)+ Cấu trúc các lớp cơ vân. + Cơ chế co cơ.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.