Tập tin:Phan phoi chuong trinh Toan 11 nam hoc 2011-2012.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phan_phoi_chuong_trinh_Toan_11_nam_hoc_2011-2012.doc(kích thước tập tin: 93 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Miêu tả

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:58, 2/11/2011 (93 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Tô đậm những nội dung điều chỉnh theo công văn của Bộ Giáo dục - Đào tạo
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: