Tập tin:Phepbienhinh.doc

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phepbienhinh.doc(kích thước tập tin: 826 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Môn học: Hình học 11

Nội dung: Phương pháp tọa độ trong phép biến hình trong mặt phẳng

Tác giả: Phạm Văn Luật, THPT Đốc Binh Kiều, Cai Lậy, Tiền Giang

Năm học: 2007-2008

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:39, 14/3/2008 (826 kB)LuatVanPham (Thảo luận | đóng góp)Môn học: Hình học 11 Nội dung: Phương pháp tọa độ trong phép biên hình trong mặt phẳng Đơn vị ra đề: Phạm Văn Luật, THPT Đốc Binh Kiều, Cai Lậy, Tiền Giang Năm học: 2007-2008
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.