Tập tin:Phu.o.londoE.coli.jpg

Từ VLOS
(đổi hướng từ Tập tin:Phu.o.lon(doE.coli).jpg)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(850×1.210 điểm ảnh, kích thước tập tin: 148 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Phù ở lợn do E.coli

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:29, 13/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:29, 13/6/2006850×1.210 (148 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Phù ở lợn do E.coli
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: