Tập tin:Phuong-phap-day-hoc-cac-tinh-huong-dien-hinh-trong-mon-Toan-Le-Van-Tien-2005.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phuong-phap-day-hoc-cac-tinh-huong-dien-hinh-trong-mon-Toan-Le-Van-Tien-2005.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 913 kB, kiểu MIME: application/pdf)

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tác giả: Lê Văn Tiến, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chính Minh

Giới thiệu vắn tắt:

Tài liệu này chỉ trình bày hai nội dung chủ yếu nhất của chương trình phương pháp dạy học môn toán - phần đại cương và các tình huống điển hình mà giáo viên thường gặp trong thực tế dạy học toán ở trường phổ thông.

Nguồn: boxmath.vn

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:51, 26/3/20160×0 (913 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.