Tập tin:Phuong phap day hoc cac tinh huong dien hinh trong mon Toan.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phuong_phap_day_hoc_cac_tinh_huong_dien_hinh_trong_mon_Toan.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 910 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Mô tả 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tác giả: Lê Văn Tiến, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu vắn tắt:

Tài liệu này chỉ trình bày hai nội dung chủ yếu nhất của chương trình phương pháp dạy học môn toán - phần đại cương và các tình huống điển hình mà giáo viên thường gặp trong thực tế dạy học toán ở trường phổ thông.

Nguồn: boxmath.vn

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:42, 19/8/20110×0 (910 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tác giả: Lê Văn Tiến, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chính Minh Giới thiệu vắn tắt: Tài liệu này chỉ trình bày hai nội dung chủ yếu nhất của
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.