Tập tin:Pi-C.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Pi-C.gif(130×60 điểm ảnh, kích thước tập tin: 37 kB, kiểu MIME: image/gif)

Biểu trưng của Pi-C&E, nhà tài trợ VLOS qua việc cho phép đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://pi-company.com.vn

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:44, 28/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:44, 28/7/2008130×60 (37 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Biểu trưng của Pi-C&E, nhà tài trợ VLOS qua việc cho phép đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://pi-company.com.vn {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: