Tập tin:Pic0.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(972×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 389 kB, kiểu MIME: image/png)

toàn bộ lò phản ứng hạt nhân

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:45, 15/3/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:45, 15/3/2011972×400 (389 kB)Truong407 (Thảo luận | đóng góp)Mô hình lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân
02:29, 15/3/2011
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
972×400 (389 kB)Truong407 (Thảo luận | đóng góp)toàn bộ lò phản ứng hạt nhân
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.