Tập tin:Pic4.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(969×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 466 kB, kiểu MIME: image/png)

Lõi được làm mát bằng các đặt trong nước

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:52, 15/3/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:52, 15/3/2011969×400 (466 kB)Truong407 (Thảo luận | đóng góp)Lõi được làm mát bằng các đặt trong nước
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.