Tập tin:Pig-aus.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(350×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình các chú lợn trong một bản tin (website của Úc)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:27, 19/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:27, 19/3/2007350×240 (26 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Hình các chú lợn trong một bản tin (website của Úc)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.