Tập tin:Poly.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Poly.gif(166×40 điểm ảnh, kích thước tập tin: 630 B, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:43, 1/5/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:43, 1/5/2007166×40 (630 B)Baocong (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: