Tập tin:Properties.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Properties.png(220×173 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:30, 18/4/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:30, 18/4/2007220×173 (9 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: