Tập tin:PyrSeq.full.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PyrSeq.full.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 157 kB, kiểu MIME: application/pdf)

kỹ thuật giải trình tự + vi sinh vật học

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:17, 4/8/20110×0 (157 kB)Tran Manh Hao (Thảo luận | đóng góp)kỹ thuật giải trình tự + vi sinh vật học
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.