Tập tin:Recombinant yeast assay.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Recombinant_yeast_assay.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 153 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Các bước tiến hành kiểm tra khả năng kết hợp với estrogen receptor (ER) và androden receptor (AR) trên nấm men tái tổ hợp.

Chuẩn bị môi trường cấy nấm

Các bước nuôi cấy

Các bước thí nghiệm

Chuẩn bị dung dịch gốc

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:30, 19/1/20070×0 (153 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Các bước tiến hành kiểm tra khả năng kết hợp với estrogen receptor (ER) và androden receptor (AR) trên nấm men tái tổ hợp. Chuẩn bị môi trường cấy nấm Các bước nuôi cấy Các bước thí nghiệm Chuẩn
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.