Tập tin:Roger-Cotes.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(311×504 điểm ảnh, kích thước tập tin: 34 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:20, 17/4/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:20, 17/4/2014311×504 (34 kB)Maintenance script (Thảo luận)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.