Tập tin:Rua-ho-guom.jpeg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 32 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mô tả 

Ảnh lấy từ trang web: http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/Khoa-Hoc/191528/Ban-ve-nhan-giong-Cu-Rua-Ho-Guom.html

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:21, 7/3/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:21, 7/3/2011400×300 (32 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp) Ảnh lấy từ trang web: http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/Khoa-Hoc/191528/Ban-ve-nhan-giong-Cu-Rua-Ho-Guom.html
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Trang sau có liên kết đến tập tin này: