Tập tin:Running.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(566×668 điểm ảnh, kích thước tập tin: 44 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Nghiên cứu mới tại Đại học Stanford cho thấy chạy bộ giúp làm chậm ảnh hưởng của quá trình già đi. Ảnh: iStockphoto/Josh Webb,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:07, 14/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:07, 14/8/2008566×668 (44 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Nghiên cứu mới tại Đại học Stanford cho thấy chạy bộ giúp làm chậm ảnh hưởng của quá trình già đi. Ảnh: iStockphoto/Josh Webb, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: