Tập tin:Sang-kien-kinh-nghiem-giang-day-mon-Sinh-hoc-bai-Sinh-tong-hop-protein.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sang-kien-kinh-nghiem-giang-day-mon-Sinh-hoc-bai-Sinh-tong-hop-protein.doc(kích thước tập tin: 1,48 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tác giả giới thiệu[sửa]

Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy bài Sinh tổng hợp prôtêin của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:20, 29/3/2008 (1,48 MB)Kimkhanh (Thảo luận | đóng góp)Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy bài Sinh tổng hợp prôtêin của giáo viên Lê Thị Kim Khánh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: