Tập tin:SKKN-Su-dung-dao-ham-de-chung-minh-bat-dang-thuc-tim-GTLN-GTNN-cua-bieu-thuc-nhieu-bien-Thai-Van-Duan.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SKKN-Su-dung-dao-ham-de-chung-minh-bat-dang-thuc-tim-GTLN-GTNN-cua-bieu-thuc-nhieu-bien-Thai-Van-Duan.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 388 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Miêu tả

Nguồn: vnmath.vn

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:01, 5/11/20110×0 (388 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Nguồn: vnmath.vn Sáng kiến kinh nghiệm Úng dụng Đạo hàm Bất đẳng thức Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Thái Văn Duẩn
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.