Tập tin:SKKN-Phan tich sai lam khi su dung dao ham de giai toan.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SKKN-Phan_tich_sai_lam_khi_su_dung_dao_ham_de_giai_toan.doc(kích thước tập tin: 710 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Trần Trường Sinh - Trường trung học phổ thông Phan Đình Giót (vnmath.com)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:32, 18/11/2010 (710 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Trần Trường Sinh - Trường trung học phổ thông Phan Đình Giót (vnmath.com) Thể_loại:Trần Trường Sinh
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.