Tập tin:SKKN- TA.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SKKN-_TA.doc(kích thước tập tin: 72 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tác giả giới thiệu

Thời gian nghệ thuật là một yếu tố quan trọng mà các nhà nghệ sỹ tạo dựng trong tác phẩm của mình nhằm thể hiện dụng ý nghệ thuật nào đó. Đây là một phạm trù thuộc thi pháp học...

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:59, 29/3/2008 (72 kB)Thuyanhpbc (Thảo luận | đóng góp)thời gian nghệ thuật là một yếu tố quan trọng mà các nhà nghệ sỹ tạo dựng trong tác phẩm của mình nhằm thể hiện dụng ý nghệ thuật nào đó. Đây là một phạm trù thuộc thi pháp học
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.