Tập tin:SKKN.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SKKN.rar(kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: unknown/unknown)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Một sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp Sở Giáo dục Tỉnh Tiền Giang, Tin học Foxpro, Phạm Văn Luật, 2002-2003

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:06, 3/12/2007 (28 kB)LuatVanPham (Thảo luận | đóng góp)Một sáng kiến kinh nghiệm giải B cấp Tỉnh, Tin học Foxpro, Phạm Văn Luật, 2003-2004
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.