Tập tin:SN 1987A Animated.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(564×444 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,97 MB, kiểu MIME: image/gif)

Giấy phép

Phạm vi công cộng Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một tác phẩm của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ theo các điều khoản của Mục 17, Chương 1, Phần 105 của Bộ luật Hoa Kỳ. Xem Quyền tác giả.

Ghi chú: Điều này chỉ áp dụng cho những tác phẩm của Chính quyền Liên bang, không áp dụng đối với tác phẩm của bất cứ tiểu bang, lãnh thổ, thịnh vượng chung, quận, khu tự quản, hay các đơn vị hành chính cấp thấp nào khác.

US-GreatSeal-Obverse.png

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:53, 11/10/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:53, 11/10/2011564×444 (1,97 MB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: