Tập tin:SODUGIO.DOC

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SODUGIO.DOC(kích thước tập tin: 87 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Sổ sách, Tự tạo sổ dự giờ cho cá nhân theo mẫu, Người soạn mẫu: Phạm Văn Luật Giáo viên THPT Đốc Binh Kiều, Tiền Giang, 2007

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:47, 31/5/2007 (87 kB)Phạm Văn Luật (Thảo luận | đóng góp)Sổ sách, Sổ dự giờ theo mẫu, Người tạo mẫu sổ dự giờ: Phạm Văn Luật, 2007
19:18, 28/5/2007 (88 kB)Phạm Văn Luật (Thảo luận | đóng góp)Sổ sách, Tự tạo sổ dự giờ cho cá nhân theo mẫu, Người soạn mẫu: Phạm Văn Luật Giáo viên THPT Đốc Binh Kiều, Tiền Giang, 2007
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.