Tập tin:SR20080097.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
SR20080097.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 418 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Slide trình bay tại European Scientific Conference on Apllied Infectious Disease Epidemiology. Berlin, 19-21 Nov 2008

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:55, 2/1/20120×0 (418 kB)Phamvanhau (Thảo luận | đóng góp)Slide trình bay tại European Scientific Conference on Apllied Infectious Disease Epidemiology. Berlin, 19-21 Nov 2008
19:54, 2/1/20120×0 (418 kB)Phamvanhau (Thảo luận | đóng góp)Slide trình bay tại European Scientific Conference on Apllied Infectious Disease Epidemiology. Berlin, 19-21 Nov 2008
19:54, 2/1/20120×0 (418 kB)Phamvanhau (Thảo luận | đóng góp)Slide trình bay tại European Scientific Conference on Apllied Infectious Disease Epidemiology. Berlin, 19-21 Nov 2008
19:53, 2/1/20120×0 (418 kB)Phamvanhau (Thảo luận | đóng góp)Slide trình bay tại European Scientific Conference on Apllied Infectious Disease Epidemiology. Berlin, 19-21 Nov 2008
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.