Tập tin:Sach CNCS.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(168×259 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình này được lấy từ trang web của Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn (http://www.kymdan.com.vn)-Đang liên hệ về quyền tác giả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:43, 3/12/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:43, 3/12/2005168×259 (14 kB)Apple (Thảo luận | đóng góp)Hình này được lấy từ trang web của Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn (http://www.kymdan.com.vn)-Đang liên hệ về quyền tác giả
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: